Preduzeće za geodetske i geofizičke usluge GEO ZS d.o.o.

 

 

GEODETSKI RADOVI

 

 

LEGALIZACIJA

POSTUPAK UPISA PRAVA SVOJINE NA BESPRAVNO IZGRADJENIM OBJEKTIMA

 

Snimanje objekata

Otkrivanje i snimanje vodova

Snimanje fasada

Izrada topografskih planova

Izrada protokola regulacije

 

GEOFIZIČKI RADOVI

 

Preduzeće GEO ZS DOO Beograd je vodeća geodetska firma koja obavlja usluge vezane za potpovršinske geofizičke istražne radove, pre svega na identifikaciji, lociranju i snimanju podzemnih instalacija i objekata kao i arheološke prospekcije terena.